Aktualności


07.10.2018

Ściany, Słupy i strop nad -1

We wrześniu 2018 roku, wykonano płytę fundamentową na połowie inwestycji oraz ropoczęto i ukończono ściany i słupy dla poziomu -1. Następnie przystąpiono do szalowania stropu nad garażem dla połowy inwestycji.
W dniu 6.10.2018 roku zalano strop na połowa poziomu -1. Jednocześnie z początkiem października rozpoczęto wykop na drugiej połowie poziomu -1. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane ze zbrojeniem płyty fundamentowej dla drugiej połowy poziomu -1. Już wkrótce kolejne informacje z postępów prac na budowie. 

Zobacz więcej zdjęć z budowy i śledź nas na Facebooku

Ściany, Słupy i strop nad -1

06.09.2018

Wykop i Płyta fundamentowa

Tuż po wykonaniu zabezpieczenia wykopu ruszył wykop pod garaż podziemny. Po zrezliowaniu połowy wykopu na przełomie sierpnia i września postawiono dźwig budowlany, który będzie obsługiwał realizację stanu surowego inwestycji Nawrot 48. Następnie rozpoczęto prace związane z przygotowaniem do wykonania płyty fundamentowej budynku. Już wkrótce kolejne informację z postępów prac na budowie. 

Zobacz więcej zdjęć z budowy i śledź nas na Facebooku

Wykop i Płyta fundamentowa

28.05.2018

Rozpoczęto prace budowlane

Z dniem 28.05. rozpoczęto prace budowlane związane ze wzniesieniem budynku Nawrot 48. Przygotowano plac budowy i jego zaplecze, po czym rozpoczęto przygotowania do wykopu pod poziom -1. W ramach zabezpieczenia wykopu wykonano palisadę z pali betonowych, do pracy których użyto maszyny budowlanej ważącej ponad 70 ton. Prace mające na celu wykonanie palisady zabezpieczającej wykop trwały niespełna 3 tygodnie.

Zobacz więcej zdjęć z budowy i śledź nas na Facebooku
Rozpoczęto prace budowlane

09.04.2018

Rozpoczęto prace rozbiórkowe

Z dniem 9.04.2018 roku rozpoczęto prace rozbiórkowe w inwestycji Nawrot 48. Prace rozbiórkowe trwały ponad półtora miesiąca, w ramach których rozebrano budynki usługowe i magazynowo-warsztatowe. Po zakończeniu prac rozbiórkowych przystąpiono do ogrodzenia terenu płotem budowlanym – tymczasowym.

Zobacz więcej zdjęć z budowy i śledź nas na Facebooku.

Rozpoczęto prace rozbiórkowe